Министър Деница Сачева специално за “Труд”: Всички пенсии - плюс 5% (обзор)

Правителството ще направи по нещо за всички пенсионери, без да нарушава пенсионната система, заяви Деница Сачева.

По 120 лева ваучер за храна ще получат хората с възнаграждения от 300 до 369 лв.

Добавката от 50 лв. остава до края на март

Предлагаме всички пенсии да се увеличат с 5 на сто от 1 юли, съобщи специално за “Труд” социалният министър Деница Сачева. Минималната пенсия да стане 300 лева от 1 януари, а максималната 1440 лева. Всички тези предложения са залегнали в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина, който предстои да бъде обсъден на 20 октомври на заседание на Надзорния съвет на НОИ. Така хората, получаващи най-ниска пенсия, реално ще вземат най-голямо увеличение от 1 януари, обясни министърът. Затова, за да има справедливост за всички, пенсионерите с пенсии от 300 лева до 369 лева, колкото е линията на бедност за 2021 г., ще получават ваучери за храна. Сумата ще бъде до 120 лева, като всеки купон ще е по 10 лева. Хората ще могат да пазаруват с тях във всички магазини, уточни министър Сачева.

Ваучерите ще се дават в период от 6 месеца - от април, за да могат тези хора да получат помощ, след приключване на добавката от 50 лева, обясни схемата социалният министър. Тя увери, че от 1 януари 2021 г. ще продължи изплащането на добавката от 50 лева за всички пенсионери. Тази помощ ще продължи до края на март.

Идеята за различен процент увеличение - 5 или 10 процента, в зависимост от размера на пенсията през следващата година, е получила неодобрение, затова социалното министерство предлага този вариант, обясни министърът.

По думите й с новото предложение правителството ще направи по нещо за всички пенсионери, без да нарушава пенсионната система.

Тази идея вече е обсъдена неофициално със синдикатите, каза още тя.

Министър Сачева допълни, че ще бъде дадена възможност на всички, които са пропуснали срока, да прехвърлят парите си от втория пенсионен стълб в Националния осигурителен институт. “Тези, които в момента са изпуснали срока от пет години преди пенсиониране, да, ще дадем такава възможност. Дебатите затова вероятно ще започнат веднага, след като свършим темата с бюджета”, посочи тя.

Становище на пенсионните фондове:

НОИ изчислява грешно пенсиите и ощетява хората

Свободна интерпретация при прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) от страна на НОИ доведе до ощетяването на хиляди граждани, които под заплахата от намаляване на държавната им пенсия с повече, отколкото изисква законът, си прехвърлиха партидите от универсален пенсионен фонд (УПФ) в НОИ и по този начин бяха ощетени. Това гласи становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Продължаването на практиката на НОИ ще доведе до ощетяването на много повече хора, затова призоваваме отговорните лица, час по-скоро да прекратят прилагането на тази практика, посочват от БАДДПО. Ето и фактите:

Какво прави НОИ?

1. Родени преди 1960 г. (19.8% вноска в НОИ).
ИК= ОД/СОД изчислява се по месечно от 2000 г.
П=ИК*СОД (за посл.12 мес.)*(тр. стаж*1.2 )/100

2. Родени след 1960 г. (14.8% вноска в НОИ).
ИК=(ОД(2000-2001)+ОД(от 2002)*(1-ВУПФ/ВФП))/СОД изчислява се по месечно от 2000 г.
П=ИК*СОД(за посл.12 мес.)*(тр. стаж*1.2 )/100
ИК - индивидуален коефициент
ОД - осигурителен доход на лицето
СОД - среден осигурителен доход
ВУПФ - размер на вноската в УПФ
ВФП - размер на вноската във фонд “Пенсии” за лицата работещи при условията на трета категория труд за лица, родени преди 01.01.1960 г. за пореден месец с осигуряване
П - пенсията, която плаща 1-ви стълб
Тр. стаж - целият трудов стаж на лицето до годината на пенсиониране
(1-ВУПФ/ВФП) - Коефициент, с който се коригира осигурителният доход на лицата, осигурени в УПФ и за първите пенсионери е приблизително 0,8, което означава, че пенсията се намалява с около 20%.

Какво регламентира законът?

Кодекс за социално осигуряване,
Чл.70. (10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:

1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал.4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в УПФ, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд “Пенсии” за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;

2. (изм.-ДВ, бр.102 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал.8, осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в УПФ, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за УПФ и размера на вноската за фонд “Пенсии” за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.”.

Несъответствия със закона:

1. При изчислението на индивидуалния коефициент (ИК), месечният осигурителен доход на хората с УПФ, се намалява и за месеците, в които осигурените нямат вноска в УПФ, което противоречи на КСО. Като резултат ИК се намалява повече отколкото е предвидил законът, а това води и до по-голямо намаление на пенсията от НОИ.

2. ИК на хората с УПФ е с по-ниска стойност от по-възрастните, които нямат УПФ. Този по-нисък ИК се прилага към целия осигурителен стаж на лицето, а не само към този след 2002 г., когато започват вноските в УПФ. Това е в противоречие с КСО и ощетява всички, които се осигуряват във 2-ри стълб.

3. При изчисляването на ИК за 2009-2015 г. не се отчита вноската от държавата, която е 12%, и това допълнително намалява размера на пенсията.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Репортажи