Министър Десислава Танева: В процедура сме за износ на тютюн и фуражи за Китай

Снимка: Архив

Тя подчерта, че България иска да се запази бюджетът по Общата селскостопанска политика

Очакваме до края на годината трите SWOT-анализа по Общата селскостопанска политика /ОСП/ 2021-2027 за България да бъдат готови. Тогава ще започнем да изготвяме и стратегическия план за страната ни. Това заяви в четвъртък във Велико Търново министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

"Трябва бъдат приети и финалните регламенти за ОСП, а те след гласуване на многогодишната финансова рамка. В график и ритъм сме по националните си задължения по изготвяне на анализите", допълни Танева.

Тя подчерта, че България иска да се запази бюджета по ОСП, за по силна външна конвергенция на директните плащания сме и 15-те % намаление на бюджета по втори стълб за селските райони да бъде компенсиран с решение общините над 30 000 еквивалент жители да се подкрепят за публични интервенции от „Региони в растеж”.

"Разговаряли сме с МРРБ. Обвързана подкрепа и преходна национална помощ за животновъдството настояваме, трябва да продължат. Няма как да оцелее, ако ги няма”, изтъкна министър Танева. Тя подчерта, че за първи път тази година бяха изплатени пари за сектор растениевъдство при щети от градушки и други климатични проблеми.

"Общият бюджет бе 4 млн. лева за 100 000 декара пропаднали площи. Освен млечни продукти и вина, в процедура сме за износ към Китай на тютюн и фуражи. Епизоотията обстановка по отношение на чумата по свинете е овладяна. „Благодарение на нашите мерки, и които хората изпълниха. Ние продължаваме по плана който начертахме. На финала сме на норматимния пакет, който ще предложим на Народното събрание и на бранша за изменения на регламента за мерките за биосигурност. Всеки вид животно да бъде регистрирано в стопанства, с определени нива на биосигурност. Дори и личните стопанства да са регистрирани и да имат биосигурност. Не свободни животни с огради, до 3 броя и за угояване", каза още Десислава Танева.

По думите и всяко стопанство трябва да бъде в обхват на официален ветеринарен доктор и да има сключен договор самото населено място през Агенциите по храните по места с участъков ветеринарен лекар да извършва контрол и превенция и лечение за личните стопанства. Относно биоземеделието се очаква одита да бъде готов в края на ноември.

"Ако мине успешно ние сме намерили допълнително 40 млн. евро по мярка 11 – Биологично земеделие да бъдат прехвърляни след нотификация в комисията и да бъдат разпределени в приеми по условия, по които бранша постигне консенсус, с акцент уязвимите и недофинансираните сектори – плодове зеленчуци", уточни Танева.

Тя бе гост-лектор в Стопански факултет на Великотърновския университет и говори за ролята на Общата селскостопанска политика в развитието на българското земеделие.

Коментари

Задължително поле