Митничари ще продават горива

Агенция “Митници” ще организира търгове за продажба на конфискувани горива, ако те са годни за употреба.

Кандидатите ще може да присъстват при отваряне на офертите

Вадят от НАП търговете за конфискувани цистерни

Агенция “Митници” ще продава конфискувани горива, както и цистерни и автомобили, с които са били превозвани контрабандни акцизни стоки. Това гласят промени в Наредбата за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, които са пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

Агенция “Митници” ще има възможност да продава на търг енергийни продукти, които са годни за употреба и могат да се използват като краен продукт. Така ще може да се продават бензин и дизел, които са конфискувани, защото за тях не е платен акциз, но в същото време са годни за употреба. Досега конфискуваните енергийни продукти можеше да се продадат само за преработка в данъчен склад.

Друга промяна в наредбата е, че Агенция “Митници” ще продава конфискувани превозни средства, с които е направено нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове. Т.е. Агенция “Митници” ще продава цистерни, камиони и коли, които са конфискувани, защото с тях са превозвани акцизни стоки без платени налози. Митничарите ще организират и търгове за продажба на съоръжения, използвани за извършване на нарушение, като например оборудване за варене на ракия или машини за производство на цигари, ако са използвани за незаконна дейност. Досега търговете за продажба на конфискуваните превозни средства и съоръжения се организираха от НАП.

Променят се и правилата за провеждане на търгове от Агенция “Митници”. Предлага се възможност при отваряне на офертите да могат да присъстват самите кандидатите или упълномощени от тях лица.

Със сумите, постъпили от продажбата на конфискувани стоки, първо ще се плащат разходите на митническите учреждения по превозването и съхраняването им, както и разходите по оценка и провеждане на търга, гласят промени в наредбата. След като бъдат приспаднати тези разходи останалата част от средствата от продажбата ще се внасят като приход в държавния бюджет.

Коментари

Задължително поле