Младежката безработица падна до 21,6%

безработни

18,3% не работят и не учат

От 2013 до 2016 г. коефициентът на безработицата при младежите до 24 години в страната се понижил с 6,8 процентни пункта - от 28,4% на 21,6%. Това каза социалният министър Бисер Петков при откриването на форум за изпълнението на Европейската гаранция за младежта в България.

За последните три години коефициентът на младите хора, които нито учат, нито работят и не са регистрирани в бюрата по труда, е намалял с 3,4 процентни пункта, до 18,3 на сто.

През следващата година приоритет на ведомството ще бъде анализът на причините, поради които тази група младежи не проявяват интерес към нито една от формите на активен живот.

Само през 2016 г. над 40 хиляди младежи са устроени на първичния пазар на труда, а над 24 хиляди са включени в обучение, субсидирана заетост, чиракуване и стажуване по програми, мерки и схеми, финансирани с национални и европейски средства.

Коментари

Задължително поле