МО и синдикатите подписаха новия Колективен трудов договор в армията

Ръководството на Министерството на отбраната направи всичко възможно, за да удовлетвори справедливите искания на синдикатите. Двата синдиката са добър коректив и ще продължаваме да работим все така кооперативно в полза на всички хора, които вие представлявате, а ние ръководим. Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов след подписването на 14-ия пореден Колективен трудов договор (КТД) и седмото Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите, съобщиха от МО.

„Традицията на договаряне, която води след себе си резултати, е единственият успешен механизъм“, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. „Важно е този процес да бъде насърчаван и прави чест на Министерството на отбраната, че дава устойчив и конкретен пример в развитието на колективното трудово договаряне на България“, допълни още той.

„Трудовите отношения са най-сложната част от обществените отношения и в духа на разбирателството и на договарянето ние постигаме много. В Министерството на отбраната са представени почти всички професии, което създава трудности и на работодателите, и на синдикатите, но заедно успяваме да решаваме проблемите“, каза след подписването Тодор Воденов, председател на Национален синдикат „Отбрана“.

„Ние подписахме 14-ия поред колективен трудов договор, което прави 28 години социален диалог. Това означава, че Министерството на отбраната намира разбирателство със социалните партньори в диалогична форма, независимо от разногласията понякога. Надявам се на ползотворно сътрудничество и в бъдеще“, каза Георги Братованов, председател на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“.

Колективният трудов договор ще влезе в сила от 1 януари 2020 г. и ще важи за срок от две години. Той е рамков за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. С него се уреждат трудовите и осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище на цивилните служителите по трудово правоотношение – синдикални членове на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия” и Националният синдикат „Отбрана”, които работят в посочените структури. КТД е насочен към запазване на постигнатите до момента социални придобивки, свързани със социалния статус на цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на Министерството на отбраната и Българската армия. Нов момент в него е свързан с откриването на Висшето военновъздушно училище „Г. С. Бенковски“, на което се предоставя възможност Академиченият му съвет да определя за сметка на собствени приходи по-голям размер на допълнително месечно възнаграждение за образователна и научна степен „доктор” или за научна степен „доктор на науките”. С новия КТД се актуализират някои параметри за допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд; за възнагражденията на работници, заети непосредствено в кораборемонта; за изпитатели на въоръжение и военни техники в Централния артилерийски технически изпитателен полигон; прецизира се възможността за 24-часови дежурства на цивилни служители и др.

Коментари

Задължително поле