МРРБ: Договорите по ОПРР са за над 2,5 млрд. лв.

Зам.-министър Деница Николова

Мерки за енергийна ефективност в малките общини

587 договора за над 2,5 млрд. лв. се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., обяви зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова по време на 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-20 г. „Няма риск от загуба на средства по ОП „Региони в растеж” 2014-20 г. към края на 2019 г. по правилото за автоматично освобождаване. Към днешна дата е договорен над 86% от общия ресурс на ОПРР, който надхвърля 3 млрд. лв. Сключени са 587 договора за над 2,5 млрд. лв. Разплатени са 45% от договорените средства, а 24% са сертифицираните разходи към ЕК”, каза Николова.

Ключов акцент по програмата в следващите години ще е реализацията на проектите с финансови инструменти, за които по ОПРР 2014-2020 г. е определен ресурс от 370 млн. лв. Към момента са одобрени 10 проектни предложения, обяви Николова.

В рамките на Комитета за наблюдение на ОПРР бе решено към 28-те по-малки общини бенифициенти да се насочи спестен ресурс от програмата за саниране на сгради. Той е формиран от неусвоени средства и икономии от проведените обществени поръчки. Индикативният бюджет към момента е 11,5 млн.лв., но се очаква да нарасне, тъй като се планира процедурата да бъде обявена през ноември. Със средствата ще се прилагат мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради.

Коментари

Задължително поле