Над един милиард лева здравни осигуровки е платила държавата

Предоставеният на НЗОК трансфер от държавния бюджет за здравноосигурителни вноски е в размер на 1 051, 8 млн. лв. Това става ясно от писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители от "БСП за България" Георги Йорданов и Илиян Тимчев относно дължимите от държавата здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК.

По предварителни отчетни данни за първите 10 месеца на 2018 г. по държавния бюджет разходите за здравноосигурителни вноски от работодатели за персонала в бюджетните организации по показателите на Единната бюджетна класификация, са в размер на 168,5 млн. лв., а общо на ниво консолидирана фискална програма (вкл. Общини и други бюджети и сметки извън държавния бюджет) възлизат на 298,1 млн. лв.

Освен горепосочените разходи, извършени чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в качеството на работодатели, допълнително държавата прави трансфери към системата на здравното осигуряване и заплаща здравноосигурителните вноски на определени категории лица.

Средствата за здравноосигурителни вноски за тези категории лица се предоставят чрез трансфер от държавния бюджет в размер, определен с годишния закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса на база индикативни разчети за техния брой, по информация на съответните компетентни институции – Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на правосъдието и др., се посочва още в писмения отговор на Горанов и Ананиев.

По отчетни данни към 31.10. 2018 г. предоставеният на НЗОК трансфер от държавния бюджет за здравноосигурителни вноски за тези лица е в размер на 1 051, 8 млн.лв.

Коментари

Задължително поле