Над 10 милиарда евро за България от кохезионните фондове за 2021 - 2027 г.

Европейската комисия предлага бюджетът за кохезионната политика за България да нарасне с 7.58% в периода 2021 - 2027 г., предвижда проект, представен от вицепрезидента на Европейската комисия Юрки Катайнен и комисаря по регионално развитие Корина Крецу и в Страсбург.

Политиката финансира най-бедните региони на Европейския съюз, които имат БВП на глава от населението под 90% от средното за ЕС.

В настоящи цени за периода 2014 - 2020 г. е предвидено България да получи 8.099 млрд. евро от фондовете за сближаване. В натрупаната инфлация за периода до 2018 г. сумата е 8.3 млрд. евро. За следващият период – 2021 - 2027 г., са предвидени 10.082 млрд. евро.

Според изчисленията на ЕК сумата в постоянни цени с база в 2018 г. се равнява на 8.93 млрд. евро.

Коментари

Задължително поле