Над 1/3 отличници сред 354-те абсолвенти по математика и информатика в Пловдивски университет

Над 1/3 са отличниците сред 354-те абсолвенти от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", които ще получат дипломите си тази събота на тържествена церемония. "Дипломираните бакалаври са 212, а от тях 59 са отличници. С отличен успех се дипломират 66 от 142-те магистри", уточни проф. д-р Антон Илиев, декан на ФМИ.

Факултетът по математика и информатика е с над 50-годишна история и е сред най-големите и най-авторитетните в страната. В него годишно се обучават 2200 бакалаври, магистри и докторанти в най-съвременни направления на софтуерните технологии, информатика и математика.

Учебните планове и програми периодично се актуализират, за да отговарят на изискванията на пазара на труда. От началото на учебната 2016/2017 г. бе разкрита и нова специалност "Софтуерно инженерство" по съвместен проект на Община Пловдив и ФМИ, а 2/3 от студентите в нея са бесарабски българи.

Коментари

Задължително поле