Над 4000 домакинства са снабдени с дърва за огрев

Илюстрация: Pixabay

Добре изсъхналите дърва намаляват разходите за отопление с около 25%

Общо 30 618 пространствени кубически метра дърва за огрев са вече осигурени за домакинства в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие. Териториалните подразделения на предприятието в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград полагат усилия за ускорени доставки на дърва за населението, като към 19 август снабдените правоимащи домакинства са 4061. СЦДП има готовност да бъдат осигурени общо 71 527 пр.куб.м. дърва за огрев за населението.

Физическите лица получават за лична употреба и без право на продажба стояща дървесина на корен, остатъци от дървесина и вършина в сечища, след тяхното освидетелстване, както и дървесина от временен горски склад. Дървата, закупени от физически лица през 2018 г. (на корен и от склад), са общо пр. 72 709 пр.м3.

Експерти от Северноцентралното държавно предприятие припомнят ползите от своевременното запасяване с дърва за зимата. Добре изсъхналите дърва са с два пъти по-висока калоричност, а осигурявайки повече топлина, водят и до спестяване на средства за отопление. Изчислено е, че намалението на разходите е с около 25% или средно 100 лв. за един отоплителен сезон. Освен това, сухите дърва изгарят по-ефективно и отделяйки значително по-малко сажди и мръсни газове, са по-екологичен вариант за отопление.

Коментари

Задължително поле