Назначават 5 безработни актьори в Шумен

Áåçðàáîòíè àêòüîðè ïîëó÷èõà øàíñ äà ðàáîòÿò â øóìåíñêèÿ òåàòúð

Един сценичен работник и 5-ма актьори ще бъдат назначени на работа в Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен. Работните места са разкрити по Национална програма „Мелпомена”. Специалистите ще започнат работа в началото на месец март. По програмата им е осигурена субсидирана заетост до края на годината.

Това съобщават от Регионалната служба по заетостт във Варна и уточняват, че шанс по "Мелпомена" имат безработни със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. Програмата е насочена към намаляване на безработицата сред културните дейци. Целта е подпомагане на дейността на театрите в България и предаване на натрупания опит между поколенията, чрез насърчаване на приемствеността за съхранение и развитие на културните ценности.

Коментари

Задължително поле