Най-модерният ехокардиограф заработи в пловдивска верига болници

Последно поколение ехокардиограф от най-висок премиум клас заработи в отделението по кардиология на верига болници "Медлайн"-"Централ Хоспитал" в Пловдив. "Благодарение на този нов и ултрамодерен ехокардиограф нашето отделение стана най-доброто крадиологично неинвазивно звено в Пловдив, тъй като техниката няма аналог в града ни", твърди д-р Камелия Акабалиева, началник на кардиоотделението в "Медлайн"-"Централ Хоспитал".

Новата иновативна платформа и "cSound"-технологията позволяват на лекарите да получат изключително качество на клиничния образ в 2D и доплер режим. Апаратът разполага с последно поколение технологии: редуцира зърнести артефакти, образът е мултипланарен - получен от различни равнини на сканиране в реално време с ясно обособени граници и висока контрастна резолюция, спомагащи за надеждна диагностика.

"Гамата от информация е изключително богата, а до този момент лекуващият лекар можеше да я получи само чрез инвазивно изследване - коронаро- и вентриколография", коментира д-р Теофил Груев.

Ехокардиографът дава перфектна оценка на клапните болести на сърцето като ревматичен ендокардит, пролапс, катто и при исхемична болест на сърцето (ИБС), известна като стенокардия или гръдна жаба.

Апаратът може да открие рано дефект в кръвоснабдяването на сърцето и увреждане на миокарда, както и ранни стадии на исхемичната болест. Това позволява да се почне навреме лечение, за да се предотвратят инфаркти. С този апарат се правят също изследванията на пациентите с онкологични заболявания в болниците, за да се предвидят рисковете за онези, на които се прави химиотерапия, тъй като процедурата е токсична за сърцето. Апаратурата дава възможност за анализ и оценка на миокардната функция  чрез познатите рутинни методики, но с изключителна точност и прецизност.

Притежава редица иновативни програми за изследване степента на тъканна деформация, както и за пълна обща и сегментна оценка на движението на сърдечната стена, комбинирайки три различни надлъжни равнини в един детайлен образ.

Записът на данните в оригиналната им кадрова честота позволява детайлен анализ на клиничните образи, осигурява диагностична сигурност и дава дава възможност за обективно проследяване на състоянието на пациентите чрез съпоставяне на съхранената информация при няколко последователни прегледа. "Чрез новата техника извършваме изследвания като стрес тест под ехографски контрол, контрастна ехокардиография, ехографска оценка за прилагане на сърдечна ресинхронизация (CRT) и триизмерна ехография на сърце", допълва д-р Теофил Груев.

Според кардиолозите сърдечно-съдовите страдания държат първото място сред социално-значимите болести - освен че засягат голям брой хора, те все повече се "подмладяват". За близо 70% от пациентите с исхемична болест на сърцето това е най-честата причина за смърт.

Коментари

Задължително поле