Налагат нови изисквания за дървата за огрев

Брикетите и въглищата ще се продават пакетирани и с етикети

Нови и по-високи изисквания за качеството на дървата и въглищата, ползвани за битово отопление, предлага наредба, публикувана днес за обществено обсъждане от Министерството на околната среда и водите.

Текстовете предвиждат въвеждане на норми за допустимо съдържание във въглищата и дървата на сяра до 1%, пепел до 12 на сто и влага, която не трябва да превишава 20 процента.

Отделно са предвидени и нови изисквания за начина, по който ще се предлагат твърдите горива на потребителите – дървата и въглищата ще трябва да са пакетирани и етикирани по определен начин.

Те ще могат да се продават само ако са запечатени добре в пакет с минимални тегло от 25 кг. Опаковката не трябва позволява тяхното разсипване и промяна на качеството им.

Търговците, които продават дърва и въглища, ще трябва да отговарят на определени нови условия.

„Лицата, които съхраняват и/или разпространяват твърди горива, са длъжни да извършват тези дейности, които съответстват на изискванията за качество, пакетиране и етикетиране, придружени са с декларация за съответствие на всяка партида и са с наименования и предназначение“, пише в проекта на наредбата.

Етикетът на пакетите трябва да съдържа: вид на твърдото гориво, нето тегло в килограми, както и процентно съдържание на сяра, пепел и обща влага. И още: информация за лицето, което пуска продукта на пазара, номер на партидата, номер и дата на издаване на декларацията за съответствие.

За контрола на качеството на твърдите горива ще отговаря Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Нейните служители ще могат да взимат проби от дървата и въглищата за продан, които ще дават за изследване в сертифицирани лаборатории. Ако твърдото гориво не отговаря на изискванията, то не може да стигне на пазара, а ако вече е там, се изтегля.

Една от основните цели на наредбата е подобряването на качеството на въздуха у нас. По данни на Брюксел и Световната банка една от основните причини за неговото замърсяване е именно битовото отопление, за което се използват ниско качествени твърди горива. Мярката е заложена в Националната програма за подобряване качеството на въздуха за периода 2018 – 2024 г, приета от Министерския съвет преди месец.

Коментари

Задължително поле