НАП-Велико Търново събра 1,1 млрд.лева данъци, осигуровки, глоби и просрочени задължения

Назначени са над 600 ревизионни производства за година

Териториалната дирекция на НАП във Велико Търново е събрала 1, 122 млрд.лева през миналата година. Рекордната сума, която е постъпила в държавната хазна е от платени данъци, глоби, осигуровки и просрочени задължения. За предходната година от приходното ведомство в старата столица са инкасирали 1,034 млн. лева, а ръстът е с близо 90 млн. лв. Това обяви във вторник регионалният директор на ТД на НАП в болярския град Ивайло Здравков.

"За периода са назначени 634 ревизионни производства, като спадът спрямо 2017-та е наполовина и се дължи на практиката за подпомагане на доброволното издължаване", разясни Здравков.

Той информира, че Специализираният отдел на НАП – Велико Търново за борба с измамите пък работи по 44 тематични ревизии и 73 проверки за изясняване на обстоятелства и факти. Само за последната година приходната агенция е събрала 232 млн.лева просрочени задължения от предходни периоди.Експертите от агенцията са провели близо 1000 срещи с борчлии, с които са договорили разсрочени плащания.

Наложени са 236 възбрани на недвижими имоти и 616 запори на движими вещи, МПС, земеделска техника, машини са наложени на нелоялни собственици. Проведени са 439 публични продажби чрез търг, от които са събрани 2,3 млн. лв.

"След намесата на териториалната данъчна дирекция в старата столица 380 земеделски производители са декларирали и субсидиите си от държавата, които също се облагат с данъци", поясни Ивайло Здравков.

Във връзка с третирането на определени рискови браншове от отдел „Контрол” са извършени 2024 анализа на задължени лица, 108 лица са поставени под наблюдение във връзка с последващото им поведение. Анализирани са 219 лица по системата еврофиск и са изготвени 99 доклада на лица, занимаващи се с търговия на течни горива.

"През 2018 година са проведени 729 срещи с лица, задлъжнели в големи размери и на които е договорено погасяване на части на просрочения дълг. Осъществени са над 3000 телефонни контакта с длъжници, които имат основно нововъзникнали борчове. Подадени са 518 заявления за плащане на части, а по искане на задължени лица са издадени 389 разпореждания за разрешение за неотложни плащания”, каза Здравков.

Близо 1000 данъчни декларации са подадени в ТД на НАП в старата столица в старата столица от началото на годината.

"Две трети от тях са електронни. Данъчната година стартира на 10 януари. До края на месеца изтичат три важни срока, за които платците трябва да са на ясно. Първият е този, в който физическите лица могат да ползват посочената в закона отстъпка за подаване на данъчна декларация по електронен път. Отстъпката е 5% от дължимия данък, но не повече от 500 лева", съобщи Петко Николов, директор Дирекция „Обслужване“.

Той припомни, че изискванията да се ползва отстъпката са декларацията да е подадена не по-късно от 31 януари, дължимият данък също трябва да бъде внесен до 31 януари и към датата на подаването на данъчната декларация, лицата не трябва да имат неплатени задължения.

Вторият срок , който изтича на 31 януари, е свързан със самоосигуряващите се лица.

„Ако до края на месеца променят начина, по който са се осигурявали през предходната година и тогава не са имали право на болничен, сега вече, след подаване на нова декларация, ще имат такова“, разясни Николов.

Той допълни, че третият изтичащ срок е за лицата, платци на доходи за последното тримесечие на 2018-та година. Те трябва да декларират и внесат сумите до четвъртък.

Коментари

Задължително поле