Народното събрание гласува на първо четене Закона за енергетиката (СНИМКИ)

Снимки: Денислав Стойчев

Създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар предвиждат промените в Закона за енергетиката, приети днес от парламента на първо четене със 107 гласа "за", един против и 61 "въздържал се".

В мотивите на вносителите - депутатът от ГЕРБ Валентин Николов и група народни представители, се посочва, че промените целят създаване на условия за демонополизация на пазара и установяване на ликвиден борсов пазар на природен газ, като се включат мерки за преодоляване на ниската ликвидност в момента. Измененията целят създаване на конкурентна среда за добивните предпирятия, търговците и потребителите на природен газ.

Създаването на лицензираната газова борса няма да възпрепятства участниците на пазара на природен газ да осъществяват сделки въз основа на двустранни договори.

Предложените норми позволяват плавното и постепенно преминаване от пазар по регулирани цени към организиран пазар на природен газ по свободно договорени цени, отбелязват вносителите.

Създават се нови възможности за търговците, включително и за обществения доставчик, да реализират допълнителни количества в качеството им на участници, формиращи пазара и доставчици на ликвидност, в резултат на текущите проекти за доставка на природен газ от нови източници. Засилената роля на регулатора ще допринесе за ефективност и сигурност на пазара.

Към момента проблемът с ниското ниво на конкуренция на пазара на природен газ в България и съседните й страни е наличен поради липсата на ликвидност на пазара, относително малкия брой пазарни участници, както и малкото източници на доставка на газ към 2018 г. Изграждането на действаща, ликвидна, прозрачна газова борса е задължително условие за реализацията на концепцията за газов хъб "Балкан", се посочва още в мотивите. Наличието на борса осигурява условията за поддържане на конкурентна, прозрачна и недискриминационна търговия, намаляване на дела на вътрешния пазар на доминантния играч и плавно отпадане на регулираната цена на природния газ, отбелязват вносителите.

Драгомир Стойнев от "БСП за България" заяви, че от левицата ще се въздържат при гласуването. Няма как да не сме притеснени, че нямаме енергийна стратегия, а работм на парче, коментира той. Стойнев направи паралел с енергийната борса и изрази притеснения от пазарни манипулации.

Александър Ненков от ГЕРБ коментира, че се подхожда внимателно към това което ще се случи на газовата борса и ситуацията изисква да не се губи повече време.

Идеята е в следващите години да имаме много повече възможности за доставки на газ, което ще даде възможност тази търговия на пазарен принцип да даде най-добрата цена на потребителите, посочи той. Ненков посочи, че делът на газифициране е нисък и колкото повече доставки от различни източници се търгуват на газовата борса, толкова повече може да се увеличат тези 3-4 процента, които ползват газ.

Рамадан Аталай от ДПС смята, че ако не се приеме свободният борсов пазар, няма как да се увеичат трите процента газоразпределение. Той призова управляващите да направят всичко възможно диверсификацията да се случи.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова изрази подкрепата на енергийното министерство за тези промени. Чуха се изказвания, че сме закъснели с либерализацията на пазара на природния газ, но няма как да се либерализира пазарът, при положение, че имаме един доставчик на природен газ, обясни тя и допълни, че, ако имаме няколко различни източника, тогава ще имаме и пазар, и конкуренция. Този момент според нея е назрял сега. Сега се създават условия да имаме възможност за доставка на природен газ от различни източници, и трябва да имаме възможност и борса, на която този природен газ да бъде търгуван, посочи тя.

Коментари

Задължително поле