Наши и чуждестранни специалисти показват в Търново алтернативни способи за разрешаване на спорове

Научният форум ще се проведе във ВТУ

Международна научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз” ще се проведе на 9 и 10 ноември в залите на Институт „Конфуций” в Корпус 5 на ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий".

Конференцията е организирана от Юридическия факултет на университета, в сътрудничество с Историческия, Философския и Стопанския факултети. Участие са заявили повече от петдесет души – магистрати, адвокати, учени, медиатори и изследователи на темите, посветени на споровете и средствата за разрешаването им. Доклади ще изнесат гости от САЩ, Русия, Литва, Гана и др.

Алтернативните средства за уреждане на спорове добиват все по-голяма популярност в целия свят. В САЩ и ЕС арбитражът и медиацията са заели своето място като по-достъпна и спестяваща време и пари възможност за хората и търговските дружества да уредят споровете си без намесата на държавното правосъдие. За пръв път Великотърновският университет е домакин на форум от такъв мащаб, посветен на тези изключително актуални въпроси. Готвените изменения в действащия Закон за медиацията и в Гражданския процесуален кодекс, както и обсъжданата идея за въвеждане на медиацията в наказателния процес, подчертават значимостта на темата. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Конференцията се провежда като част от двугодишен проект на университета, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони