Нено Димов: 945 площадки за изкупуване на вторични суровини са проверени през 2017 г.

През 2017 г. са проверени 873 броя лица, като са извършени проверки на 945 площадки за изкупуване на вторични суровини и е спряна дейността на една. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутат от БСП за подобряване на контрола по изкупуване от пунктовете за вторични суровини на неправомерно отстранени елементи на пътна и ВиК инфраструктура.

Министър Димов посочи, че в резултат на тези проверки са издадени 226 броя предписания, 77 акта за установени административни нарушения, 47 административно-наказателни постановление и една заповед за спиране на дейност. По думите му за подобряване на контрола и осигуряване на спазването на разпоредбите за управление на отпадъците, както и във връзка с борбата срещу кражбите на отпадъци на черни и цветни метали, МОСВ и съответните регионални инспекции започват тясно сътрудничество със службите на МВР.

„Служителите на РИОСВ и МВР извършват регулярни проверки на площадки, които приемат отпадъци от черни и цветни метали. С последните изменения на Закона за управление на отпадъците се въведоха и допълнителни наказателни разпоредби с цел ограничаване на приемането на отпадъците в така наречената рискова номенклатура от физически лица. Наказват се с имуществена санкция от 15 до 50 хил. лв. еднолични търговци, юридически лица, които приемат от физически лица отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер“, заяви министърът и добави, че там е включени отпадъци и от ВиК и пътната инфраструктурата.

Коментари

Задължително поле