Неономенклатура, или червените млекарници още са отворени

In bocca al lupo! – така италианците си пожелават късмет. Crepi lupo! (дано вълкът да умре) – е отговорът на пожеланието. Освен това, „в случай на война, счупете стъклото“.

Депутати, министри, евродепутати, политолози, социолози, атлантици са сукали от червеното мляко, а  партията им не е поискала прошка за причинените от нея убийства, репресии и тормоз 

Тревожно, твърде тревожно е, че сме  стигнали „точката, от която няма връщане“  – няма повече газ и петрол в политическите самолети

През 1901 г. на 42-годишна възраст Теодор Рузвелт става най-младият президент на САЩ. Политиката и дипломацията му се основават на принципа: “Говори спокойно и носи тояга и морков, и така ще вървиш напред.”

В „Труд“, 15 септември 2022 г., писах, че „Демокрация без меритокрация“ е едно от „най-ужасните наказания“ на преходните 33 години в България, особено в образованието, науката и изкуството. Сега пиша, че това „наказание“ е рикошет от номенклатурокрация-45 – власт над Народа  от номенклатурчици (поименно избрани комунисти; латински nomen – име и  calare – ограничавам). Нещо като ликокрация (гръцки, lykos – вълк, kratos - власт) – власт на алфа вълците. 

В еволюционната биология агресията е защитна реакция, предизвикана от страха от звяр, идващ срещу човека. Биологично заложената агресивна  енергия, обаче, възражда диктатора в човека. В книга си Naturalis historia Плиний Стари (23-79 г.) описва ликокрация като превръщане на човека във вълк. Вълците имат много строга йерархия, всички се подчиняват на Алфа вълка и Алфа вълчицата. В тази йерархия има и Бета вълци, които се грижат за всички, други – които се грижат за болните, и най-накрая стоят Омега вълците – жертвите, върху които всички в глутницата си изливат гнева. Йерархията на глутницата е модела, по който са изградени и комунистическата, и демократичната политика в България.

Обидно и безнравствено е, например, да си кандидат за генерален секретар на ООН, когато бащата ти е един от убийците на културния елит на българската нация след 9 септември 1944 г., бил е секретар на ЦК на БКП и главен редактор на вестник “Работническо дело”. Други бяха или са депутати, министри, президенти, евродепутати, политолози, социолози, атлантици, професори.... 

Обидно и безнравствено е, защото всички те са сукали от червеното мляко, а  партията им не е поискала прошка (гръцки, metanoia – буквално, „промяна на мисленето”) за причинените от нея убийства, репресии и тормоз на „безименните“ хора. Фактът, че една от тях беше два мандата генерален директор на ЮНЕСКО, а друг вече 10 години е председател на Партията на европейските социалисти (ПЕС) в Европейския съюз, е в потвърждение на хипотезата ми, че не само българските, но и международните червени млекарници още са отворени. От тях пият мляко не само СДС (Сергей Дмитриевич Станишев), но и други български социалисти. Така достигаме до „Номенклатурчици от всички страни, съединявайте се!“ – девиз на Неономенклатурния  интернационал. Ако не беше 10 ноември 1989-та, такива щяха да бъдат номенклатурни кадри на БКП или ДКМС (Димитровски комунистически младежки съюз). Всичко това са симптоми на трансгенерационна травма (transgenerational trauma). Казано на народно, „крушата не пада по-далече от дървото“. На английски, „орлите не отглеждат бели гълъби“ (Eagles do not breed doves). Научно, „гените не падат по-далече от хромозомата“.

Обобщавам: Демокрация без лустрация ражда неономенклатура. Това означава, че тератогенните фактори продължават да действат в българската политика (гръцки, teratos – уродство, причинено по време на „eмбрионалното и постнатално развитие на политическия организъм“.) Тревожно, твърде тревожно е, че сме  стигнали „точката, от която няма връщане“ (point of no return) – няма повече газ и петрол в политическите самолети. За номенклатурокрацията  повече е написано от Иван Даракчиев, бургаският белгиец, инженер по микроелектронни технологии, автор на книгата “Bulgaria, terra europeansis incognita“. In bocca al lupo! – така италианците си пожелават късмет. Crepi lupo! (дано вълкът да умре)! – е отговорът на пожеланието.  Освен това, „в случай на война, счупете стъклото“.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи