Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища, подписа споразумение с Министерство на културата

Николай Дойнов

Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища, подписа споразумение с Министерство на културата.

Г-н Дойнов, кой са основните акценти в подписаното споразумение? 

Намираме се в навечерието на 110-годишнината от основаването на Съюза на народните читалища, както и от най-значимото наше събитие – 165-тата годишнина от началото на читалищна дейност в България. Като се има предвид, че днешните читалищните членове са над триста хиляди, разбирате, че това не са просто юбилейни празници, а преклонение пред делото на тези личности, създали храма на духовността като Кръстьо Пишурка, Георги С. Раковски, Добри Войников, Добри Чинтулов, Емануил Васкидович и много други, отлично образовани хора – родолюбци и възрожденци, провидели пътя за спасението на българския род чрез четмото и писмото, в просвещението, в идеите за общност и оттам – за свобода и създаване на собствена държава. Споразумението рамкира сътрудничеството между Министерството на кулктурата и Съюза на читалищата, дава допълнителни възможности, внася прецизност в общите цели и обединява усилията на държавата и гражданското общество за развитие на читалищата като модерни центрове за общобългарската култура и библиотечното дело.

Не ви ли притеснява, че това се случва във време на протести и политическо напрежение?

Подготовката за споразумението започна през месец януари т.г. После дойде корона вирусът, но и тогава ние продължихме работа онлайн. В един момент министър Боил Банов разпореди финализиране на преговорите при всички изисвания на законите и нормативите. Факт е, че министър Банов умее бързо да анализира, да дефинира и обобщава проблемите и да посочва пътища за тяхното решение. Справедливостта изисква да се каже, че през периода на извънредното положение той въведе модел за онлайн работа, осъществи преговори с танцовите школи и с творците на свободна практика, осигури средства за тяхна подкрепа... През годините съм имал с него нелеки разговори, често пъти на висок тон, но по-важното е, че той  работи за развитието на читалищата. Резултатите скоро ще бъдат факт. За нас това е изключително важно.

 

Коментари

Задължително поле