Нова наредба регламентира приема на ученици в първи клас на общинските училища в Търново

Снимка: Архив

Приемането на учениците в първи клас на общинските училища в град Велико Търново за учебната 2017/2018 година ще се става, съгласно нова Наредба. Тя обхваща процеса на обявяване броя на паралелките и броя на учениците в тях, регистрирането за участие в класиране за прием в първи клас, класирането на учениците по определени критерии, записване на децата в съответното училище, както и изготвяне на график на дейностите.

С приемането на Наредбата се цели да се осигури възможности за обхват, обучение и възпитание на децата в общинските училища на град Велико Търново и определяне на условията и реда за прием на ученици в първи клас.Стремежът е да бъдат въведени ясни правила за всички общински училища, да се улеснят и информират родителите, а училищните администрации да оптимизират работата си, свързана с приема на първокласниците.

„В новата Наредба водещ критерии е близостта на училището до дома на детето.Тази система се разработва в интерес на родителите и техните деца. Това не означава, че те нямат право да подадат заявление в друго училище, което се намира на по-голямо разстояние. В случаите, в които го направят, съответният директор, след направеният подбор и подредбата на децата по установените критерии, би могъл да запише детето от друг по-далечен район, ако преди това е удовлетворил желанията на родителите от района, прилежащ към училището. Така първо се записват децата, които живеят най-близо до училището и след това, ако има свободни места, те са за деца от други, по-отдалечени райони”, обясниха от общинската управа в старата столица.

Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група. Затова крайният срок за подаване на заявления е 1 юни.

С влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование и държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование се постави изискване към населените места с повече от едно училище общините да разработят система за прием на учениците в първи клас.

„Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето”, подчертават от кметството в болярския град.

Коментари

Задължително поле