Нощен труд - само след медицински преглед

Въпрос: Здравейте, искам да попитам дали има някакви специални законови особености по отношение на полагането на нощен труд. Какво следва да осигури работодателят за работниците, които работят нощем?

И. Христов, гр. Стара Загора

Отговор: Съгласно чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20,00 ч. до 06,00 ч.

Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд. Нощният труд е забранен за: 1. Работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст; 2. Бременни работнички и служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро; 3. Майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие; 4. Трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи; 5. Работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.

Пълният отговор четете в броя на вестник "Труд" във вторник.

Коментари

Задължително поле