НСИ: 23.8% от българите са под прага на бедност

През 2020 г. линията на бедност общо за страната e 451.00 лв. средномесечно на човек от домакинство. При този размер на линията, под прага на бедност са били 1 659 900 души или 23.8 на сто, съобщи Националният статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 9.2 на сто, а относителният дял на бедното население - с 1.2 процентни пункта. 

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните хора (61.1% за 2020 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 12.3 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2020 г. делът на бедните сред заетите хора във възрастовата група 18 - 64 години нараства спрямо предходната година с 0.7 процентни пункта до 9.7%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е четири пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование - 65.7 на сто. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява два пъти за хората с основно образование и над осем пъти за тези със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 2.4 на сто.

През 2020 г. относителният дял на децата с материални лишения е 38.5%, а за 3.3% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. Близо една трета от децата (31.7%) не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината (вкл. празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.); екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.) - 29.8%, и редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др. - 27.3%. През 2020 г. 43.0% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност.

Най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин - съответно 270 и 297 лв., а най-високата - в област София (столица) (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен - 31.3%, Монтана - 29.4%, Силистра - 29.1%, и Бургас - 29.0%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово - 12.3%, Разград - 12.6%, и Шумен - 16.4%.

https://trud.bg/public/images/articles/2021-04/65463454.jpg_5373106171851621138_big.jpg

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика