Облагородяват Асеновград с 12,5 млн. по ОП "Региони в растеж"

Общата сума от 12 579 154,05 лв. ще получи Община Асеновград за облагородяване през следващите 2 години и половина на 55-хилядния град под Асеновата крепост.

Парите са за реализирането на 2 проекта по оперативна програма "Региони в растеж" и са 100% безвъзмездна финансова помощ. 5 799 837 лв. от общата сума са за благоустрояване на междублоковите пространства от 100 дка в жк "Запад". Инвестиционният проект включва мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, детски и спортни площадки, кътове за отдих и енергоспестяващо улично и парково осветление, рехабилитация на вътрешно-квартални улици и тротоарни настилки, оформяне на допълнителни паркоместа и монтаж на система за видеонаблюдение в жилищния комплекс.

Асеновград

Планираните интервенции са концентрирани в определената зона за въздействие с преобладаващ социален характер. Освен строителните и монтажните работи в проекта са заложени и дейности за авторски и строителен надзор, информация, комуникация и независим одит.

С останалите 6 779 317,05 лв. ще се подобри  енергийната ефективност и ще се модернизират и рехабилитират 3 детски градини и 2 училища в Асеновград. Това са ЦДГ "Надежда", ОДЗ "Зорница", ЦДГ "Пролет" и СУ "Св. св. Кирил и Методий" и "Свети Княз Борис Първи", където ще се намалят разходите за енергия и отопление и емисиите на парникови газове.

В проекта за тях са предвидени доставка на ново обзавеждане и оборудване и дейности, осигуряващи достъпна архитектурна среда, благоустрояване на дворните пространства, изграждане на нови площадки за игра и обособяване на нови озеленени пространства.

Коментари

Задължително поле