Образователният министър Красимир Вълчев: Още 113 училища стават иновативни

Образователният министър Красимир Вълчев предложи проект на решение на Министерския съвет за приемането на Списъка на иновативните училища за 2019/2020 г.

400 от 2400 школа въвеждат подобрения в преподаването

Пуснаха нова програма с бюджет 1,5 млн. лв.

Още 113 училища ще бъдат обявени за иновативни, стана ясно от списъка на този вид училища в България за 2019/20 г. Министърът на образованието Красимир Вълчев предложи приемането на документа вчера в доклад до Министерския съвет. 113 училища кандидатствали за иновативни за първи път и са одобрени. От тях 6 са начални, 1- обединено, 49 основни, 24 средни, 9 профилирани гимназии, 23 професионални и едно спортно.

Иновативните школа за новата учена година ще бъдат общо 395. Те са от 133 населени места и са 16% от всички 2400 училища в страната.

Неспециализираните учебни заведения могат да бъдат обявени за иновативни с решение на Министерския съвет по предложение на образователния министър. Те въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението. Целта е изграждане на модерни школа, в които учениците подобряват образователните си резултати, мотивацията, креативното си мислене и др.

Комисията за иновативните училища в МОН е разгледала 160 проекта за иновации от 157 училища. Инициативите на 23 училища не са отговаряли на критериите и не са били класирани. 135 проектни предложения от 134 училища са били одобрени, като 21 от тях вече имат такъв статут, но кандидатстват с нова иновация.

От тази година за иновативните училища има специална програма с бюджет 1.57 млн. лв. По нея 580 школа ще обменят добри практики, като от тях са включени 290 учебни заведения, които не се иновативни.

Коментари

Задължително поле