Община Асеновград осигури 1600 лв. награден фонд за поетичния конкурс „Наздравица за любовта”

Община Асеновград осигури 1600 лв. награден фонд за най-добрите майстори на стиха, които ще вземат участие в националния поетичен конкурс за любовта лирика „Наздравица за любовта”.  Поетичната надпревара ще се проведе за пета поредна година като съпътстващо събитие на традиционния местен конкурс „Най-добро домашно вино”.

„Откакто Асеновград се помни, все вино, и то хубаво, тук се е правило. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение. „Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград”, твърдят организаторите и допълват, че темата тази година ще е „Опияняващата като лудо вино любов”. Конкурсът е анонимен, а в него могат да участват автори от цялата страна, навършили 18 години.

Всеки автор може да представи до 3 стихотворения на хартиен носител, копирани в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, поставени в голям пощенски плик. Творците от Асеновград пък трябва да приложат 4 екземпляра, за да участват в общата класация и в селекция за „Най-добър местен автор”.

Участниците попълват декларация за авторство по образец. В по-малък ненадписан запечатан плик трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail. Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.

Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Крайният срок за изпращане на творбите е 12 януари 2018 г., а официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 29 януари от 17:30 ч. в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, което ще присъди една първа награда и 500 лв., и по една втора и трета, носещи на авторите им съответно 400 и 300 лв. Предвидени са две поощрения по 100 лв., както и 200 лв. награда за най-успешно представил се поет от Община Асеновград.

Коментари

Задължително поле