Община Бургас вече ще известява с sms-и при опасност от наводнения

наводнения, вода

22 мониторингови станции измерват нивата на реките и язовирите

Предупреждение чрез SMS в случай на опасно повишение на водните нива изпраща Община Бургас до голям брой потребители на територията на общината, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Това става чрез модерна информационна система за управление на риска от наводнения, администрирана от Центъра за видеонаблюдение.

Системата е резултат от изпълнението на проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас“ (IMFR), реализиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 по Програма BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешните води. Основната цел на проектa е да се подобри ефективното управление на риска от наводнения на територията на община Бургас и да се подпомогнат усилията на местната власт в процеса на адаптиране към климатичните промени.

По проекта са изградени 22 мониторингови станции, които чрез радарни сензори измерват водните нива в реките, язовирите, езерата и Черно море. Три станции следят количеството на валежите, сензори измерват температурата и влажността на въздуха, посоката и скоростта на вятъра, атмосферното налягане и слънчевата радиация. Станциите са оборудвани с камери, чрез които се извършва постоянен визуален контрол на водните басейни и със соларни панели, гарантиращи автономната им работа. Всички данни, генерирани от мониторинговите станции и сензори постъпват през GPRS среда до информационната система, където се обработват и визуализират в разбираем вид. В рамките на проекта се разработени 15 прогнозни модела на наводнения за 5 населени места в община Бургас.

На GIS картата, която е част от системата, е визуализирана цялата налична информация за инфраструктурни обекти, пътна мрежа, кадастър, територии, застрашени от наводнения и прогнозни модели на наводнения. Това значително подпомага процеса на вземане на решения от страна на отговорните институции, тъй като предоставя пълна оперативна картина.

Коментари

Задължително поле