Община Свищов окончателно изплати задължението си по ФЛАГ в размер на 2,9 млн.лв

Община Свищов окончателно е изплатила задълженията си по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Това  съобщи финансист номер едно на крайдунавския град Стефан Кирчев.

Той обясни, че на  1 август е било направено финалното изплащане от 2 908 997 лева. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” бе сключен с ФЛАГ с решение на Общинския съвет от 29 май 2014 година. Той имаше за цел реализацията на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор в Свищов” и бе на обща стойност 5 718 997 лева.

„С писмо от 16 декември 2015 година ОП „Околна среда” определи сума за окончателно верифициране в размер на 2 339 332 лв. Община Свищов получи тези средства на 25 юли 2016 г. и на 1 август тази година окончателно бе изплатено задължението ни към ФЛАГ, информира Стефан Кирчев.

По думите на директора на дирекция „Финансови дейности”  това е било най-значимото задължение на Общината към момента.  Финансовото положение на Общината е стабилно и балансирано.

„Бюджетът е напрегнат, но в рамките на мониторинга на постъпленията от приходната част и адекватните разходни политики, в съответствие с наличностите. Към този момент това е най-доброто, което може да се направи”, категоричен е финансовият експерт.

Коментари

Задължително поле