Община Свищов спечели дело за над 730 000 лева

Община Свищов спечели съдебен спор за крупната сума от над 730 000 лева. С Решение от 26 юни Върховният касационен съд /ВКС/ окончателно отхвърли претенциите към община Свищов на изпълнителя на обект "Нове - сърцето на легиона.

Социализация и експониране на римски военен лагер и късно античен град Нове - I етап". Претенцията бе за доплащане на 730 113,86 лева за допълнително извършени строителни работи. ВКС е приел за недопустимо да се изменя цената на договор сключен по силата на Закона за обществените поръчки.

Адвокатите на Община Свищов успяха да спечелят делото след две неблагоприятни за Общината решения на предишни инстанции. Освен отхвърляне на непосилната сума за Общината, тя ще получи обратно и всички направени разноски по делата.

Кметът на Общината Генчо Генчев коментира, че освен финансовата част на делото, тази победа е била важна и от принципна гледна точка.

„Всеки изпълнител, сключил договор с община Свищов, трябва да знае, че Общината ще държи на качествено изпълнение в срок и при условията сключени в договора", допълни Генчев.

Коментари

Задължително поле