Община Свищов с пореден одобрен за финансиране социален проект

Услугите са за деца от 0 до 6 години с увреждания или в риск от развитие на увреждания

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри финансиране на проект "Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов". Водеща организация за изпълнението на проекта е Фондация „ЕКИП“ – София, с изпълнителен директор - Биляна Житарова. Съобразно изискванията на договарящия орган, община Свищов ще участва като партньор.

Основната цел на проекта е насочена към предоставяне на интегрирани социални услуги в общността за деца от 0 до 6 години с увреждания или в риск от развитие на увреждания и техните семейства на територията на община Свищов. Предвидена е професионална подкрепа на уязвими семейства, с оглед разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията за участие в заетост.

Съобразно разписаните дейности, ще бъде назначен екип от квалифицирани специалисти в областта на ранното детско развитие и семейна подкрепа.

Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца, в рамките на които ще се осигури консултативна и терапевтична подкрепа на 50 деца и семейства от целевата група, както и обучения на родителите за придобиване на умения и активно поведение на пазара на труда.

Това е поредният проект, който община Свищов ще реализира в партньорство с Фондация „ЕКИП“ – гр. София, насочен към осигуряване на адекватна социална подкрепа на семейства, отглеждащи малки деца на територията на община Свищов.

Коментари

Задължително поле