Община Шумен събра 84% от налозите

При годишен план 17,060 млн.лв. за десетте месеца на годината в общинската хазна на Шумен са постъпили 14,385 млн.лв., показва отчетът на общината към 31 октомври. С най-голям дял са приходите от такса битови отпадъци – 5,722 млн.лв., което е 88 % от планираното.

Изпълнението на годишния план от налога върху недвижимите имоти е на 73% и е в размер на 2,705 млн.лв. Постъпленията от данъка върху превозните средства са 3,695 млн.лв. или 95% от предвиденото. Останалите приходи са от данъка върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, патентен и туристически данък.

От анализа на отчета по изпълнението на годишния план става ясно, че се запазва тенденцията към по-добра събираемост на данъчните задължения, съобщават от кметството.

Очакванията на администрацията са, че през последните два месеца ще се издължат всички данъкоплатци, които изчакват последните възможности за плащане и планираните постъпления ще се реализират до края на годината.

Коментари

Задължително поле