Общините в Шуменско няма да вдигат такса смет

Снимка: Община Шумен

Предстои изграждане на завод за отпадъци от немска фирма

Общините, които членуват в Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Шумен, не предвиждат увеличение на таксата за битови отпадъци. Това стана ясно на Общо събрание на сдружението. По думите на кмета на Шумен Любомир Христов, който е председател на сдружението, засега се разчита на по-добрата събираемост, която за Шумен е над средната за страната. Ще се увеличи обаче цената за депониране на тон отпадък на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци в квартал „Дивдядово“ и от следващата година тя ще е с 61 ст. повече. Новата цена от 25,58 лв. за тон беше одобрена от всички членове на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.

Директорът на общинското предприятие „Чистота“ Евгений Цанков обясни, че повишението идва от промяната на минималната работна заплата през следващата година и респективно очакваното поскъпване на някои от външните услуги. Общините гласуваха и увеличение на отчисленията от 57 на 95 лева на тон отпадък, които те внасят в набирателната сметка в РИОСВ. С покачването се цели да се намали твърдият битов отпадък по депата и да се премине към използването на сепариращи инсталации за разделяне на видовете отпадък и за изграждането на заводи за преработка на отпадъци.

По време на събранието кметът Христов съобщи, че по този въпрос от доста време общината води преговори с германска фирма за изграждане на завод за преработка на отпадъци. „Вече има сключен предварителен договор за закупуването на терен и вероятно в най-близко време ще можем да дадем и повече подробности за изграждането на завода“, каза той.

Сдружението обсъди и използването на новоизградения Център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. Членовете на сдружението гласуваха общините да заплащат две суми – абонаментна, за използване на площадката, която ще се изчислява съобразно броя на населението в съответната община. И другата – за обезвреждане на опасните отпадъци. Тя ще бъде различна за общините, според вида и количествата отпадък за обезвреждане. Вече е обявена и обществена поръчка за избор на фирма, която ще извършва дейността. Необходимата сума за издръжката на центъра е 271 000 лева и е определена на базата на бизнес-плана, одобрен от ПУДООС.

Центърът е изграден със средства по проект към Българо-швейцарската програма за сътрудничество и е на стойност 1,8 млн. лева. Шумен е една от петте пилотни общини в страната по този проект. „Всички общини трябва да изградят такива центрове до 2020 г., но тези, които са се възползвали от швейцарското финансиране, няма да го правят за сметка на своите граждани. Това беше и реалната полза от нашето участие в проекта,“ посочи Христов.

Екологът в общината Живка Атанасова обясни, че издръжката на Центъра се финансира от ПУДООС до 7 декември. След тази дата тя трябва да се поеме от общините, които ще го използват. Предстои и масирана информационна кампания.

Коментари

Задължително поле