Общините обедняват с 30 процента до 2 години

Гун Марит Хелгесен, председател на Камарата на регионите на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

Заради COVID-19 без бюджетна автономия

Кметове от Югоизточна Европа алармират за финансова несигурност

Над 140 градоначалници от България и съседни държави предупредиха за проблем с местните услуги

Местните власти, в това число и българските, могат да загубят до 30 процента от приходите си до 2022 година, ако не се противодейства с ефективни мерки и предоставянето на услуги от общините ще бъде застрашено.

За това алармираха над 140 кметове от Югоизточна Европа по време на онлайн конференция, организирана от Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа. Неин президент в момента е кметът на Павликени инж. Емануил Манолов.

“По време на кризата станахме свидетели на много силни тенденции на изземане на правомощия от местната към националната изпълнителна власт, намаляване на бюджетната автономия, налагане на мерки - дори настояване за териториални реформи - без предварителни консултации с местните власти”, каза по време на онлайн форума Гун Марит Хелгесен, председател на Камарата на регионите на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

“Местните власти ще се сблъскат с невиждани нива на несигурност и ще трябва да вземат трудни и спешни мерки за преразглеждане на бюджетите си”, каза Манолов. И подчерта общата позиция на кметове и председатели на общински съвети: “Очевидно е, че не можем да се справим с кризата в изолация, а трябва да има многонационален подход в търсенето на най-добри решения”.

 

Коментари

Задължително поле