Общинската управа на Свищов настоява за бюджетна субсидия на Стопанската академия

Общинарите обявиха подкрепата за висшето учебно заведение в декларация

Общинската управа на Свищов изготви декларацията до Министерски съвет, МОН и народните представители от Великотърновския регион в подкрепа на Стопанската академия "Д.А.Ценов". Тя бе изготвена след едночасов дебат, по време на който общинските съветници и кметът на Свищов Генчо Генчев обсъдиха възможните варианти за подкрепа на висшето учебно заведение и единодушно подчертаха значението му за развитието на града.

"Даваме своя вот за подкрепа на СА „Д. А. Ценов”, нейните научни школи, катедри, факултети, преподаватели, студенти, докторанти и администрация. Свищов като трети исторически създаден академичен център в България носи завета на дарителя Димитър Апостолов Ценов: „… да се основе и издържа едно висше търговско училище в гр. Свищов, по подобие на германските висши училища и специално на Ханделсхохшуле в Берлин”.

Завещаните от предприемача-възрожденец Димитър А. Ценов на държавата 5 млн. златни лева във вид на имоти, ценни книжа и пари по стандарт от 1912 г., днес, 106 години по-късно, се равняват на над четвърт милиард лева. Това е и второто най-голямо за страната ни академично дарение след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви за СУ „Св. Климент Охридски” (което е оценено на 6 млн. златни лева)", припомнят общинарите от крайдунавския град.

В посланието те изтъкват, че за съжаление, през последните 8 години чрез ежегодната държавна поръчка академията е понесла трикратно намаление на финансираните от държавата чрез МОН места за обучение на студенти.

"От 2275 места за прием през 2010 г., в т.ч. 1540 редовна форма в ОКС „бакалавър”, 575 задочна форма в ОКС „бакалавър” и 160 в редовна форма в ОКС „Магистър” на едва 742 места през 2017 г., респ. по форми и степени: 524, 140 и 78 студенти, разпределяни в 17 специалности. По предложения на МОН делът на държавната поръчка за СА „Д. А. Ценов” в групата на трите профилирани икономически висши училища (Свищов, София и Варна) бе постепенно редуциран от 23,73% през 2010 г. на само 10,06% през 2017 г.! Тази политика обрича академичния Свищов на гибел", подчертават инициаторите за декларацията.

От общинското ръководство казват още, че празните студентски блокове, приемите на едва десетки студенти във водещи за страната катедри и специалности като „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Застраховане и социално дело” и т. н. са неприемливи за свищовската общественост. Със Закона за приемане на дарението и завещанието на Димитър А. Ценов и Указ № 16 на цар Борис III от 31 август 1932 г. е поет категоричен и ясен държавен ангажимент за устойчива подкрепа. Считаме, че несправедливата национализация на фонд „Ценов” след 1944 г. правят още по-силен този ангажимент към СА „Д. А. Ценов” и към самия Свищов като град – символ на българската свобода, култура, дарителство и просвета.

"Ето защо се обръщаме с категорична позиция на Общинския съвет, Кмета и общинската администрация към МС, МОН и народните представители от област Велико Търново за подкрепа на решение за прием в държавна поръчка на минимум 1000 студента през 2018 г. СА „Д. А. Ценов” е с 4 факултета, 18 катедри, над 200 преподаватели и уникална академична, научна, социална и спортна база", пише още в декларацията.

Коментари

Задължително поле