Обявяваме доходите си с декларация с баркод

Националната агенция за приходи пусна на сайта си декларация за годишните доходи на гражданите с баркод. Тя е много удобна за хората, които нямат песонален идентификационен код (ПИК) от НАП, и се предлага от приходната агенция от няколко години.

Данъчните декларации с баркод позволяват да бъдат попълнени на компютъра, след което да бъдат разпечатани, подписани и подадени в НАП лично или по пощата. Удобството за гражданите при попълване на декларация с баркод, е че всички изчисления се извършват автоматично. Достатъчно е човек да въведе данните за получени доходи, авансово удържани налози и ползвани облекчения, и декларацията с баркод автоматично пресмята дължимия налог или данъка за възстановяване. Така попълването на формуляра става по-бързо и човек не може да допусне грешка в изчисленията.

При отпечатването на попълнените декларации върху тях автоматично се генерира баркод с цялата информация във формуляра. По този начин за служителите на НАП е много лесно да въведат данните от декларацията в компютърната система на приходната агенция. Това става само със сканиране на баркода.

За хората, които имат ПИК, най-лесният и удобен начин за подаване на годишните данъчни декларации е онлайн. При влизане с ПИК в личния си профил в сайта на НАП и отваряне на декларацията повечето данни за данъкоплатеца се попълват автоматично. Това са например имена, постоянен адрес и получени доходи от фирми, които подават данни в НАП за изплатени от тях възнаграждения. Човек трябва да попълни само доходи, за които в НАП няма информация, като например получени наеми от физически лица, да потвърди данните със своя ПИК и да подаде декларацията.

Хората, които все още нямат ПИК, може да си вземат от произволен офис на НАП, като това е напълно безплатно. А след това ще може да ползват своя ПИК през всяка следваща година при подаване на годишните данъчни декларации.

Коментари

Задължително поле