Онкоболницата във Варна стана университетска база

Варна се сдоби с още една университетска база за обучение на специализанти по медицина. За първи път в листата влезе "Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков - Варна" ЕООД.

Здравното заведение получи най-високата акредитационна оценка "Отличен" за 5 г. за учебна практика и следдипломен стаж за бакалаври по професионално направление "Обществено здраве", "Здравни грижи", "Медицинска сестра", "Акушерка", "Медицински лаборант" и "Рентгенов лаборант". В болницата ще практикуват също магистри по "Медицина" и "Управление на здравните грижи", както и специализанти по "Гастроентерология", "Лъчелечение", "Медицинска онкология", "Образна диагностика", "Обща и клинична патология", "Хирургия", "Анестезиология и интензивно лечение". Първите млади лекари вече започнаха работа в отделенията по гастроентерология и образна диагностика, съобщиха от здравното заведение. Оттам уточниха, че отлична акредитационна оценка за 5 г. са получили всички отделения, административно-стопанският блок и болничната аптека.

Коментари

Задължително поле