Освобождават от такса 2400 деца в градини

Промени в наредба

Досега родителите плащаха 50%

Около 2400 деца в предучилищна възраст ще бъдат освободени от такса. Облекчението е за техните родители или настойник. Това стане възможно с приемането от Столичния общински съвет промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги на Столичната община.

От облекчението ще се възползват самотни родители, настойник на сирак, с ТЕЛК и многодетни родители. Столична община ще поеме изцяло издръжката на деца в неравностойно положение. Към момента родители плащат до 50% от таксата.

При многодетни родители, с трето и следващи деца, те ще бъдат освобождавани от задължителната предучилищна такса. С около 10% ще бъде намалена и таксата на родители, без преференции, с деца на 5 и 6-годишна възраст.

До момента изброените групи родители заплащаха 50% от таксата, или 30 лв. Сега идеята е тя да се поема изцяло от държавата.

Коментари

Задължително поле