Осем кандидати за надзора при строителтвото на последните 88,9 км от АМ „Хемус“

Снимка: МРРБ

Отворени са офертите в обществената поръчка за определяне на изпълнител на строителния надзор при изграждането на последните 88,9 км от АМ „Хемус“. Това е отсечката между 222-ри и 310-ти километър - след връзката с пътя Русе - Велико Търново до строящия се в момента участък Белокопитово – Буховци,съобщиха от АПИ.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 21 414 152 лв. без ДДС. Тя е разделена на три обособени позиции:

• Обособена позиция №1 е за надзор при строителството на Участък 7 от АМ „Хемус“, който е с дължина 43,6 км. Той започва при 222-ри км след пресичането на автомагистралата с път I-5 Русе - Велико Търново и завършва при 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла - Търговище. Индикативната стойност за обособената позиция е 10 490 312 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:
- ОБЕДИНЕНИЕ „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, България ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД България и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ООД, Австрия;
- „Хемус Инвест“ ДЗЗД, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ИНФРА КОНТРОЛ“ ЕООД;
- ДЗЗД „ПИИ ИНЖЕНЕРИНГС“, в което учаастват: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД.

• Обособена позиция №2 е за осъществяване на надзор при строителството на Участък 8 от АМ „Хемус“, който е с дължина 33,5 км. Отсечката е от пресичането с път II-51 Бяла - Търговище до връзката с път II-49 Търговище - Разград. Индикативната стойност за обособената позиция е 8 039 782 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:
- ОБЕДИНЕНИЕ „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, България, ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД България и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ООД, Австрия;
- ДЗЗД „Консултанти АМ Хемус 2020“, с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД, „РУТЕКС“ ООД и Пътинвест-инженеринг“ АД;
- „Хемус Инвест“ ДЗЗД, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ИНФРА КОНТРОЛ“ ЕООД;


• Обособена позиция №3 е за надзор при строителството на Участък 9 от АМ „Хемус“, който е с дължина 11,9 км. Той започва от пресичането с път II-49 и завършва при изграждащия се в момента участък Белокопитово - Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102). Индикативната стойност за обособената позиция е 2 884 058 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:
- „РУТЕКС“ ООД;
- ОБЕДИНЕНИЕ „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, България, ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД България и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ООД, Австрия;
- „Трансконсулт – БГ“ ООД;
- „Хемус Инвест“ ДЗЗД, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ИНФРА КОНТРОЛ“ ЕООД;
- „СТРОЛ – 1000“ АД;
- „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

 В края на декември м.г. АПИ възложи проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на участъците 7, 8 и 9 от АМ „Хемус“ на „Автомагистрали“ ЕАД. Договорът е на стойност 1 150 000 000 лв. без ДДС. 

Коментари

Задължително поле