Отварят 51 мерки по европрограмите през 2018 г.

197 млн. лв. предвидени за развитие на туристическите атракции

Модернизират „Струма“ с 439 млн. лв.

Петдесет и една процедури по европейските оперативни програми ще бъдат отворени за кандидатстване през 2018 г. Те са по осем програми - “Иновации и конкурентоспособност”, “Развитие на човешките ресурси”, “Наука и образование за интелигентен растеж”, “Околна среда”, “Региони в растеж”, “Добро управление”, “Транспорт и транспортна инфраструктура” и по Програмата за развитие на селските райони. Голям интерес има към “Развитие на туристически атракции” към ОП “Региони в растеж”, подчерта Анна Генчева, управител на Областния информационен център в София. Процедурата се очаква да стартира още през януари 2018 г. и е с бюджет 197 млн. лева. По нея могат да кандидатстват Министерство на културата, общините и вероизповеданията.

До 29 декември тази година приключва общественото обсъждане по процедура “Насърчаване на предприемачеството” по ОП “Иновации и конкурентоспособност”.По нея да могат да кандидатстват фирми, регистрирани след 31.12.2016 г., които са микро, малки или средни предприятия, както и медии, поясни Генчева. Голям проект на стойност 439 млн. лв. се очаква да започне в края на юни по програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” за изграждане и модернизиране на участъците от автомагистрала “Струма”.

През април ще започне кандидатстването по мярка 6.4.1 от Програма за развитие на селските райони. По нея ще се отпускат пари за производство или продажба на продукти, производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, развитие на занаяти и услуги, включително в туризма.

28 малки общини ще могат да се възползват от процедурата “Енергийна ефективност в периферните райони” с бюджет 34 млн. лв., която трябва да бъде отворена през март догодина. В началото на декември започва кандидатстването по мярка “Стимулиране внедряването на иновации”, по която има 107 млн. лв. Целта й е да подкрепи българските предприятия във внедряването на иновации.

Коментари

Задължително поле