Откриха нов център за комплексни социални услуги във Велико Търново

Две иновативни къщи, в които ще бъдат предлагани комплексни социални услуги на хора в нужда, бяха открити във вторник във Велико Търново. Изграждането им стана факт, след като Общината спечели проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В тях временно ще бъдат настанявани мъже и жени, останали без дом заради бедствена ситуация – пожар, наводнение или др., пострадали от домашно насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация лица, хора в риск и др.

В Кризисния център за лица ще могат да бъдат настанявани до 30 души. Този тип подкрепа, заедно с останалите мерки за помощ – индивидуални, психологически, юридически консултации, социални включване и др., ще са с продължителност три седмици, три или шест месеца.

Двете нови сгради са изградени според най-съвременните практики и тенденции в сферата на енергийната ефективност В тях са внедрени различни системи – за съхраняване и пречистване на дъждовна вода, за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и др. Така се постигат максимални икономии на разходите за консумация на ток, вода, отопление и пр.

За създаването на социалната услуга в кризисния център и за първоначалното кадрово осигуряване ще бъде разработен и защитен проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Впоследствие дейностите ще бъдат финансирани от държавния бюджет.

Коментари

Задължително поле