Отмъщението на колониите

Анклавите на други култури - бедствие за развитите страни

Днес всички бивши колониални империи се сблъскват с терористични и екстремистки заплахи в много по-голяма степен, отколкото страните с друго минало. И нивото на тази опасност не зависи много от характера на бившата империя и формите на раздяла с колониите.

Така например общото мнение е, че Великобритания е успяла мъдро и елегантно да се раздели с предишните си територии, а Франция е оставила крайно лоши спомени с опитите си да запази своите завоевания. Но не можем да кажем, че това е определящо за днешната ситуация. Важно е друго. Взаимното преплитане на метрополиите с тяхната периферия, възникващо в имперските държави, се е запазило, променяйки само съдържанието си. Неспособността на голямо количество страни, получили независимост в средата на ХХ век, да изградят дееспособни, проспериращи държави стимулира желанието им да прехвърлят отговорността на бившите си стопани и подхранва стремежа им да се преселят в културно близките им метрополии. Последва възникването на крупни диаспори, което даде импулс за нарастващия приток на емигранти.

В същото време наличието на ясно очертани анклави, населени с хора от други култури, се превърна във фактор от социално-политическото битие на развитите страни.

Така, че глобализацията не създаде този феномен, но за сметка на това рязко го катализира.

Коментари

Задължително поле