Отпуснаха над 3 млн. лева на община Свищов за закриване на депо за отпадъци

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отпусна на община Свищов средства в размер на близо 3,1 млн. лева за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в местността Ненова шатра.

Депото е с площ 48 900 кв. м. и е в експлоатация повече от 40 години.

Реализирането на проекта е от изключителна важност за Общината и е в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Благодарение на своята активност и преодолените трудности във връзка с процедурата на ОВОС, община Свищов ще реализира пореден проект от голямо значение за района.

Коментари

Задължително поле