Отрицателни лихви за влогове на бизнеса

Поскъпват потребителските заеми

Лихвите по депозитите на бизнеса станаха отрицателни, показват данните на БНБ за ноември. Средният лихвен процент по влоговете в евро на фирмите пада на годишна база с 0,08 процентни пункта до минус 0,05%. При тези в лева лихвата остава без промяна - 0,09 на сто.

За спестяванията на домакинствата лихвата в лева се понижава на годишна база с 0,04 пр. п. до 0,15 на сто, а по тези в евро - с 0,06 пр. п. до 0,23 на сто. В сравнение с октомври 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите и в левове, и в евро се променят незначително.

При заемите за фирмите до 1 млн. евро, договорени в левове, лихвата нараства на годишна база с 0,02 пр. п. до 3,78 на сто, а по тези, договорени в евро намалява с 0,02 пр. п. до 2,61%. При тези над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,52 пр. п. до 2,57 на сто, а по тези, в евро - с 0,97 пр. п. до 1,97 на сто.

Слабо поскъпват потребителските кредити за домакинствата. За година лихвата по тези в лева се повишава на годишна база с 0,15 пр. п. до 8,52 на сто, а по тези в евро спада с 0,56 пр. п. до 3,63 на сто.

При жилищните кредити в левове и в евро лихвата намалява с 0,24 пр. п. съответно до 3% и до 3,47 на сто.

Коментари

Задължително поле