От четвъртък наказват с безвъзмезден труд

Незаконните дървосекачи, хващани по няколко пъти от полицаи и горски служители, стават първите нарушители, наказвани с безвъзмезден труд след промените в Закона за административните нарушения и наказания.

Влизат в сила промени в Закона за административните нарушения и наказания

Законът удря първо нелегалните секачи и извършителите на повторно дребно хулиганство

Работят на обекти заедно със затворници

До 200 часа безвъзмезден труд годишно ще налага съдът от четвъртък - 23 декември, на нарушителите рецидивисти и на наказани повторно за дребно хулиганство. От тази дата безвъзмездният труд в полза на обществото става едно от административните наказания, наред с общественото порицание, глобата и лишаването от право да се упражнява определена професия.

В последния работен ден преди Коледните празници влизат в сила промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), приети в края на миналата година от 44-то Народно събрание и публикувани в “Държавен вестник” на 22 декември 2020 г. 

Според поправките засега безвъзмездният труд няма да се налага като наказание за шофьорите за нарушения на Закона за движение по пътищата. Новото наказание може да бъде налагано самостоятелно, или с някое от останалите - глоба, обществено порицание и т. н. 

Миналата година то бе прието по предложение на групата на “Обединени патриоти” и по-точно на депутати от ВМРО, като мнозинството отхвърли друго тяхно предложение при най-драстични и системни нарушения да се налага и арест.

Първите, които ще усетят ударите на закона, са бракониерите дървосекачи, залавяни от горските служители. Промените в Закона за горите влизат едновременно с поправките в ЗАНН от четвъртък. 

При повторно нарушение освен глобата от 200 до 400 лева, нарушителите ще получават и безвъзмезден труд. Наказанието им трябва да е не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа за година за не повече от две последователни години. 

Броят на часовете ще се определя от съответния районен съд, който в 3-дневен срок следва да разгледа преписката по случая. 

Делото ще се решава от един съдия в открито заседание и в присъствието на нарушителя. Ако той не се яви без уважителни причини, съдията може да го накаже задочно. 

В случай, че нарушителят е непълнолетен на възраст от 16 до 18 години, се призовават неговите родители или настойници, но отсъствието им не е пречка да се гледа делото, освен ако съдията не реши, че е важно да присъстват и дадат показания за изясняване на случая.

Щом съдията открие факти и обстоятелства, които показват, че деянието не е административно нарушение, а престъпление, той следва да изпрати материалите на районната прокуратура, където магистратите да преценят дали да образуват наказателно производство срещу извършителя.

Другата група дела, по които от четвъртък ще се налага безвъзмезден труд в полза на обществото, са тези, разглеждани от районите съдилища по Указа за борба с дребното хулиганство. Това наказание ще се налага при извършено повторно дребно хулиганство.

Наказанието безвъзмезден труд ще се изпълнява от пробационната служба по настоящ адрес на наказания. Всеки случай ще се разпределя на пробационен служител. 

Безвъзмездният труд трябва да е в полза на обществото, затова е забранено осъденият да работи за физическо лице, едноличен търговец или фирми, в които няма държавно или общинско участие. Ще се работи основно на обекти на Държавно предприятие “Фонд затворно дело”, заедно с обикновените затворници, но може и на други обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет. Ще се вземат предвид трудовата квалификация, уменията и работоспособността на наказания, а ако е непълнолетен, ще работи на по-леки режими.

В случай, че наказаният работи на трудово или служебно правоотношение, ще му се възлага безвъзмезден труд до 3 часа в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивни дни. Ако е безработен, може да ме се възлага работа за не повече от 56 часа месечно. След отработване на часовете безвъзмезден труд пробационният служител е длъжен да напише доклад кака наказаният се е справил с работа.

Записването на наказанието “безвъзмезден труд” в ЗАНН отваря вратите за включването му в най-различни закони, смятат юристите. Например - с него да се санкционират ловците или рибарите без билет, нарушители на правилата за носене и боравене с огнестрелно оръжие и т. н. Възможно е някой ден, с промяна в Закона за движение по пътищата, “безвъзмездният труд” да стане наказание и за шофьорите, хващани и глобявани многократно от пътната полиция.

За дребни нарушения

Санкцията може да се размине по маловажност

С поправките в ЗАНН се въвеждат се определения за “маловажен случай” и “явно маловажен случай”. При тях физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице може да се размине без глоба, а само с писмено предупреждения от наказващия орган. Става дума за незначителни нарушения от които няма вреди, или за извършителя има смекчаващи вината обстоятелства, а като цяло деянието е с ниска степен на обществена опасност. В хипотезата на маловажен случай изрично е записано, че не попадат нарушенията, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

До 14 дни след акта

Споразумение за глоба под минимума

Друга голяма промяна, която влиза в сила от четвъртък, е за сключването на споразумение между нарушителя и наказващия. Тя обаче също не се отнася за шофьорите, които не спазват Закона за движение по пътищата.

Предложение за споразумение може да отправи наказващият орган в 14-дневен срок от получаване на преписката от актосъставителя или нарушителят в 14-дневен срок от връчването на акта. Ако е издаден акт за няколко нарушения, няма пречка да се сключи споразумение само за едно от тях, като признанието за него не може да се използва за доказателство за вината и за другите.

Бонусът за нарушителя да се споразумее е, че глобата му ще падне дори под минимума. Например - ако едно нарушение се наказва с глоба от 100 до 300 лв. наказващият орган може да определи да е 70% от минимума, което прави 70 лв. Нарушителят трябва да плати в 14-дневен срок от сключването на споразумението.

Ако санкцията не се обжалва

Плаща се с 20% отстъпка до 14 дни

Ако нарушителят не обжалва глобата и я плати в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление, ще дължи 80 на сто от размера ѝ.

В поправките на ЗАНН са предвидено и съкратено производство, когато нарушителят обжалва само част от наказателното постановление, а признава фактите и е съгласен да не се събират доказателства за тях.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

  • Крадливото циганче

    Иска ми се да го видя в действие!

Още от Крими и право