Пактът за мигрантите на ООН противоречи на българския интерес

Бюрократите окончателно са си загубили ума, или са се предали на изкушението на Сорос

Искат от нас да плащаме чужди сметки

Глобалният пакт за миграцията на ООН противоречи на българския национален интерес. Затова не трябва да бъде подписван. Това е и причината да предложа първо на ръководството на коалиция Обединени патриоти, а впоследствие и на коалиционния съвет на коалицията “ГЕРБ - Обединени патриоти” да вземем решение България да не се присъединява към този скандален документ.

Под маската на грижа за “легалните” имигранти, този документ на ООН отваря широко капака на кутията на Пандора. Самото въвеждане на термин като “легална миграция”, само по себе си е катастрофална грешка. Защото ще мотивира милиони хора по света да тръгнат да мигрират “легално” към територията на САЩ, Канада и Европа.

Защото ще бъде покана към милиони хора. Легитимация на имиграцията. Имиграция, която не признава граници и гранични контролно-пропусквателни пунктове.

Който прочете внимателно проекта на този документ, ще разбере, че бюрократите в ООН окончателно са си загубили ума, или са се предали на изкушението на Сорос.

На пръв поглед документът не влече след себе си никаква юридическа обвързаност за страните, но при по-задълбочен прочит се вижда, че той съдържа императивни по своя характер формулировки, които следва да бъдат приети и изпълнени от държавите. И ще бъдат причина за огромен натиск от страна на финансираните от Сорос неправителствени организации.

Пактът дефинира миграцията като “положителен глобален феномен, който е източник на благоденствие и иновации”. Положителен глобален феномен, който носи благоденствие. Дори само по себе си, това изречение ни задължава да не подписваме този документ. Защото имиграцията от Африка и Азия в Европа не носи нито сигурност, нито благоденствие, нито просперитет. Носи ни млади афганистанци с ножове в ръка, които се опитват да налагат ислямизма по улиците на нашите градове.

Внушението, което иска да втълпи ООН на обществеността, е в разрез с всички вековни традиционни разбирания на българското общество, което също усети негативните последици от имигрантската вълна през последните години.

Особено внимание предизвикват следните пасажи от Пакта, които засягат теми относно Маршрутите на миграция, финансиране и грижата за имигрантите. Например: Параграф Трети предвижда да се създадат отворени и достъпни информационни пунктове по съответните маршрути на миграция, които да насочват мигрантите към консултация, съобразена за деца и хора от различни полове, да предлагат възможности за общуване с консулските представители на страната на произход и да предоставят съответната информация относно правата на човека и основните свободи, подходяща защита и помощ, възможности и пътища за нормална миграция и възможности за връщане на език, който съответното лице разбира.

Параграф Осми задължава да се направи преглед на въздействието на свързаните с миграцията политики и закони, за да се гарантира, че те не създават или създават риск от изчезване на имигрантите, включително чрез идентифициране на опасни транзитни маршрути, използвани от мигранти, като работи с други държави, както и съответните заинтересовани страни и международни организации да се определят контекстните рискове и да се създадат механизми за предотвратяване и реагиране при такива ситуации, като се обръща специално внимание на децата мигранти, особено тези, които не са придружавани или са разделени.

Параграф Осем Б задължава да се даде възможност на мигрантите да комуникират със семействата си, за да ги информират, че са живи, като улеснят достъпа до средства за комуникация по маршрути и на тяхното местоназначение, включително в местата за задържане, както и достъп до консулски мисии, организации, които могат да осигурят помощ за семейните контакти, особено в случаите на непридружени или разделени деца мигранти, както и на подрастващи.

Параграф Седемнадесет предвижда насърчаване на независима, обективна и качествена отчетност на медиите, включително интернет базирана информация, включително чрез повишаване на чувствителността и образоване на медийни специалисти по въпроси, свързани с миграцията и терминология, инвестиране в стандарти за етично отчитане и реклама и спиране на отпускането на публично финансиране материална подкрепа за медиите, които системно насърчават нетърпимостта, ксенофобията, расизма и други форми на дискриминация спрямо имигрантите при пълно зачитане на свободата на медиите.

Предвиждат се и следните “грижи” за имигрантите:

Документът се стреми да създаде благоприятни условия, които дават възможност на всички имигранти да обогатят нашите общества чрез техните човешки, икономически и социални възможности и по този начин да улеснят приноса им за устойчиво развитие на местно, национално, регионално и световно равнище. Представяте ли си? Имигрантите ще ни облагородяват...

Параграф Седем Ф задължава да осигурим защита на непридружени и разделени деца на всички етапи на имиграцията чрез установяване на специализирани процедури за тяхното идентифициране, насочване, грижи и събиране на семейството и предоставяне на достъп до здравни услуги, включително психично здраве, образование, правна помощ и право да бъдат изслушани в административни и съдебни процедури, включително чрез бързо назначаване на компетентен и безпристрастен законен настойник, като основно средство за преодоляване на тяхната уязвимост и дискриминация, защита от всякакви форми на насилие и осигуряване на достъп до устойчиви решения, които са в техен интерес.

Параграф Петнадесет предвижда още по-скандални задължения, като включване на здравните потребности на имигрантите в националните и местните здравни политики и планове, като укрепване на капацитета за предоставяне на услуги, улесняване на достъпния и недискриминационен достъп, намаляване на комуникационните бариери и обучение на доставчици на здравни услуги за предоставяне на услуги, за да се насърчи физическото и психическото здраве на имигрантите и общностите като цяло, включително като се вземат предвид съответните препоръки от Рамката на приоритетите и ръководните принципи на Световната здравна организация за насърчаване на здравето на бежанците и имигрантите.

Подписването на този документ ще има катастрофални последици за българската държава. Той ще задължи България поради геополитическото ни положение да създаде, поддържа и организира пътища за редовна и “легална” емиграция. Това е откровена заплаха.

Нещо повече, предвид заложените изисквания, всяка една страна ще трябва “задължително да приема, осигурява и гарантира всеки един бъдещ мигрант”, и съответно социалната ни система очаквано би рухнала.

Средствата, които са събирани от джоба на всеки един български данъкоплатец ще отиват за издръжка на един такъв несигурен и неопределен поток от имигранти, като дори се предвижда тези от тях, които нямат лични документи, да получават такива от приемащата държава и автоматично да могат да се ползват с правата на всеки български гражданин.

Подобен документ, който облечен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва да организира подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа. Държавите са заплашени от икономическа криза и колапс на социалните им системи. Искат от нас да плащаме чужди сметки.

С безпроблемното предоставяне на нови лични документи за самоличност на мигрантите се застрашава международната сигурност и широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки.

От нас се очаква щедро и неограничено финансиране на имиграцията. От нас, българите, се очаква да платим сметка за музика, която не сме поръчвали. България никога не е била колониална държава. Ние не сме градили благополучие за сметка на чуждото нещастие, няма никаква причина да плащаме за охолството, разгула и насилието, извършвано от колониалните държави, между които Франция, Белгия, Холандия и прочее.

Заявявам отново категоричната си позиция, че българската държава следва да застане редом до Унгария, Австрия и Полша, европейски държави отказващи подписването на документа, който има за цел да възпрепятства възстановяването на всеобщата европейска политика по сигурност на границите и застрашава икономическия просперитет на всяка държава членка.

Коментари

Задължително поле