Парламентът прие окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Снимка: Архив

Парламентът прие окончателно Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Приходите в бюджета на ДОО са в размер на над 11,7 млрд. лева, разходите също. Бюджетът за следващата година е балансиран, с нулев дефицит. Приходите от осигурителни вноски са в размер на над 7,4 млрд. лева. Разходите за пенсии са в размер на над 9,9 млрд. лева, а тези за социални помощи и обезщетения - над 1,6 млрд. лева.

Малко повече от 5,1 млрд. лева са приходите във фонд „Пенсии“ за 2019 г., a тези по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ са над 296 млн. лв. Малко над 217 млн. лв. са приходите в бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Приходите на фонд „Общо заболяване и майчинство“ са в размер на 1 137 018 лв. А приходите по бюджета на фонд „Безработица“ са повече от 315 млн. лв.

1200 лева ще бъде таванът на пенсиите от 1 юли 2019 г.

С 5.7% ще се увеличат пенсиите от 1 юли 2019 г. От същата дата минималната пенсия ще бъде 219,43 лв., като дотогава ще остане 207,60 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица ще бъде 560 лв.,а максималният – 3000 лв. А минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители ще бъде 400 лв.

Без промяна остава обезщетението за безработица и майчинството през 2019 г. Настоящото равнище на минималното обезщетение за безработица е 9 лв. на ден, максималното - малко над 74 лв. 380 лева остава размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете на възраст от една до две години. Запазва се и размерът от 540 лв. на еднократната помощ при смърт на осигурено лице, на която имат право съпругът или съпругата, децата и родителите.

Коментари

Задължително поле