Парламентът прие окончателно промените в Закона за туризма

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за туризма.

В шестмесечен срок от влизането им в сила Министерският съвет следва да приеме наредбата за националните курорти. С нея ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални, както и организацията и управлението на туристическите дейности на територията им, информира БТА.

В шестмесечен срок трябва да бъде издадена и наредбата по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за условията и реда за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

Регламентира се регистрацията на ски училищата и правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Предоставянето на услуги по обучение на туристи по снежни спортове ще се извършва от ски училища, вписани в Националния туристически регистър. Туристическа дейност като ски училище ще може да извършва регистриран търговец или юридическо лице с нестопанска цел, което има право да предоставя спортни услуги съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация и има персонал за обучение по снежни спортове.

На работодател, който наеме неправоспособен екскурзовод, планински водач или ски учител, ще се налага имуществена санкция в размер 2000 лв., при повторно нарушение - 4000 лв., реши парламентът.

На лице, което предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект ще се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата ще е в размер от 5000 до 8000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., записаха още депутатите.

Коментари

Задължително поле