Пенсионните фондове носят до 8% доходност

За период от 5 години доходността на различните УПФ-та е между 10% и 25%.

Най-слабият постигнат резултат е осем пъти по-печеливш от депозитите

Доброволното осигуряване е добра инвестиция

За 5 г. осигуряват до 25%

Доходност до 8,2% носят частните универсални пенсионни фондове, в които се осигуряват задължително всички работещи, показват изчисления на вестник “Труд” на база данните на Комисията за финансов надзор. Годишната доходност на различните универсални пенсионни фондове (УПФ) варира между 1,99% и 8,28% към 22 ноемв­ри. Но дори и най-ниската постигната доходност е над 8 пъти по-висока от лихвите по левовите едногодишни банкови депозити на граждани, които според данните на БНБ са около 0,23%. Най-добре представилият се УПФ има 36 пъти по-висока доходност от лихвите по влоговете. Оказва се, че през последните 12 месеца парите на осигурените в УПФ са нараснали с доста бързи темпове.

Представянето на пенсионните фондове зависи от състоянието на международните капиталови пазари тъй като различните фондове инвестират в акции между 19% и 50% от натрупаните в тях средства. Тези пари са вложени в акции от най-големите компании в света. Най-голям дял от средствата на съществуващите в страната УПФ са вложени в държавни ценни книжа (ДЦК) - между 16% и 71% от управляваните от различните фондове средства. Но заради отрицателните лихви на Европейската централна банка доходността на тези ДЦК е минимална. Заради спада на основните индекси на повечето фондови борси по света през 2018 г. почти всички УПФ-та имат отрицателна доходност, която достигна до -6,39%. А само един имаше положителна доходност от 0,07%. Сега обаче ситуацията коренно се е променила и резултатите им са отлични.

За дълъг период от време, например за 5 години, доходността на различните УПФ-та е между 10% и 25%.

При доброволните пенсионни фондове (ДПФ), в които хората по желание се осигуряват за трета пенсия, доходността варира в по-широки граници. Причината за това е, че по принцип парите в тях се инвестират малко по-рисково. Доходността за година на опериращите в страната ДПФ е от 1,2% до 8,67%. През миналата година повечето ДПФ също бяха с отрицателна доходност. Но за период от 5 г. постигат доходност между 12% и 29%. Оказва се, че доброволното спестяване на пари за трета пенсия е много добра инвестиция, особено на фона на ниските лихви по банковите депозити.

 

През 2018 г. в Сребърния фонд са влезли 106 млн. лв.

Нулева лихва по държавните пари за старини

Хазната покрива недостига

Парите от Сребърния фонд, чрез който трябва да се подпомогне изплащането на държавните пенсии след време, стоят при нулева доходност в БНБ. Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутата от БСП Лало Кирилов.

В Сребърния фонд към края на октомври има 3,12 млрд. лв. Те стоят на депозит в БНБ при отрицателна лихва. Но за да не се топят тези средства, отрицателната лихва се покрива от държавния бюджет, така че да се гарантира нулева доходност на натрупаните пари за старини.

Дългосрочната инвестиционна политика на Сребърния фонд предвижда запазване на прилагания досега консервативен подход. Инвестиционната политика на фонда до 2022 г. е приета с решение на Министерски съвет. Настоящите пазарни условия не позволяват реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в БНБ, посочва в отговора си Горанов.

През 2018 г. в Сребърния фонд са влезли 106 млн. лв., от които 103 млн. лв. са от концесии. Във фонда освен парите от концесии трябва да влизат средствата от приватизация, 25% от излишъка в държавната хазна, както и от някои други източници. През последните години пари във фонда от бюджета не са прехвърляни, тъй като държавната хазна няма излишък.

Коментари

Задължително поле