Пенсионните фондове управляват над 17 млрд. лв.

В частните пенсионни фондове в края на 2020 г. има над 17,29 млрд. лв. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67%, обявиха от Комисията за финансов надзор.

Общият брой на осигурените граждани в четирите вида пенсионни фондове 4,819 млн. души, като за година нараства с 1,18%.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 млн. лв. и се увеличават с 8,88% в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата за кризисната 2020 г. е печалба в размер на 58,4 млн. лв., показват данните на КФН.

Коментари

Задължително поле