Песимизъм налегна шефовете на заводи

В строителството са регистрирани известни очаквания вдигане на цените.

Поръчките намаляват заради Брекзит и забавянето на растежа в Германия и Италия

Очакват ръст на продажбите в търговията на дребно

Бизнес климатът в промишлеността през септември се влошава в резултат на негативните очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията през следващите месеци, показва анкета на НСИ. Намалява осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работници са основните проблеми пред бизнеса, посочени от една трета от предприятията. Влияние върху родните предприятия оказва забавянето на икономическия растеж в Германия и Италия, причинено от неяснотата около Брекзит и търговската война между САЩ и Китай.

В строителството, търговията на дребно и услугите бизнес климатът обаче се подобрява. Затова като цяло бизнес климатът запазва равнището си от предходния месец. Мениджърите не очакват повишаване на цените през следващите месеци. Изключение е строителството, където са регистрирани известни очаквания вдигане на цените, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на равнището им през следващите три месеца.

Показателят за бизнес климат в строителството се повишава в резултат на подобрените оценки на предприемачите за настоящото състояние на фирмите. Основните пречки в бранша са недостигът на работна ръка и конкуренцията.

Бизнес климат в търговията на дребно също се подобрява в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на търговците за състоянието на фирмите. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците също се подобряват.

Коментари

Задължително поле