Петър Дънов и неговите послания

Д-р Константин Златев

В Столичния салон за култура и дебат „Озарение” (намиращ се в Арт-къща „Куклите”, София) започна серия от философско-културологични беседи, които се водят от журналистката Жени Костадинова. Те са посветени на учителите на човечеството, на безсмъртните души, слезли на земята, за да помагат на хората по пътя на тяхната еволюция. През февруари се състоя представяне на мистичната поезия на персийския поет и мислител Мевляна Руми. На 12 март присъстващите се включиха в дебат за противоречивото тълкуване на основните тези в учението на Петър Дънов. Те изслушаха лекцията на д-р Константин Златев, озаглавена „Петър Дънов и българската душа”. Ученият е доктор на богословските науки и има издадени 12 книги и стотици публикации от християнско-просветителски, богословски и публицистичен харастер. Обикаля България и изнася лекции по беседите на Учителя.

„Аз и Христос сме едно. И с нищо не може да ни подмамите, освен с вашата Любов. Аз съм ваш приятел, искам да ви покажа начин как да живеете...” – казва Дънов.

В лекцията си д-р Златев акцентира на въпросите: Кой е Петър Дънов, кога се създава окултната школа, кои са неговите последователи в света, какво от предсказанията на Дънов се е сбъднало през 20 век?

В обобщенията си той каза: „Дънов е българският духовен учен с планетарна мисия и е пълномощен пратеник на Бога и на всемирното Бяло братство, но той има една мисия: да поднесе на нашия народ и на цялото човечество Словото на истината – актуализираното езотерично християнство на нашата епоха. Той е продължител и утвърдител на делото на Христос, отчитайки акцентите на историческия и космически момент за земните хора. Той вещае промяна във всемирното съзнание. Затова го наричаме миров Учител. Неговото дело се разгръща в три основни направления: словото му (7000-8000 лекции и скази), паневритмията (висшият космически ритъм, танцът на всемирното пресътворение, който се играе по 4-те краища на земнотото кълбо) и музикалните му композиции (150-200 на брой), назовани от самия него окултни упражнения, които разкриват красотата и трансформиращото въздействие на духовната музика.”

В последвалия дебат д-р Златев отговори на въпроси, свързани с учението на Дънов: за Агартата в Рила (намираща се над второто от езерата „Близнаците” – духовен център, от който се разпространяват идеи, вибрации, портал към по-висши същества); пренасянето на учението в Русия, връзките му с Толстой, пренасянето на учението в Германия, за „Живата етика” на Елена Рьорих и окултната философия на Николай Рьорих и взаимното им влияние, за понятието „различаване”, за кармичния цикъл – между добро и зло, между вяра и истина, за вътрешния глас на Бога, който помага да направим правилния избор. Дънов определя, че пет велики личности са завършили своя кармичен цикъл: това са Уилям Шекспир, Васил Левски, Лев Толстой, Алберт Айнщайн и Махатма Ганди.

„Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на земята. „Българин”, в космичния смисъл на думата, е човекът на Духа” – казва Дънов в беседата си „Астрала”.

Коментари

Задължително поле